Bij wie?

Bij wie?


Bij mij, Janneke Offringa. In 2013 startte ik mijn praktijk Levenslef: praktijk voor Integratieve psycho- en hypnotherapie. Deze praktijk is onderdeel van Suo Marte.

Binnen mijn integratieve praktijk integreer ik alle kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan binnen het integratieve werken met lichaam en geest.

Als je geïnteresseerd bent in mijn achtergrond kun je hier terecht.

Cliëntervaringen
‘Door Janneke’s rust en nieuwsgierigheid kwam ik snel tot nieuwe inzichten’

‘Janneke heeft een geduldige maar vasthoudende manier van doorvragen die me de kans gaf dingen onder woorden te brengen. Daarbij was ze ook sturend waardoor ontsnappen aan vaagheden beperkt werden en hielp ze me bij de verheldering van problemen en oplossingen’.

‘Ik wilde onderzoeken hoe ik meer rust kan creëren en hoe ik minder druk en vol in mijn hoofd kan zijn. Door de uitnodiging om mij aandacht op mijn lichaam te richten werd ik sterk een aantal gevoelens gewaar zoals spanning in het hoofd en pijn op de borst. Met alleen maar nadenken was ik nooit tot het voor mij belangrijke puzzelstukje gekomen. De oplossing diende zich eenvoudig aan doordat ik van binnen een film voor mij zag van wat ik te doen heb om rust te creëren. Het effect na de sessie is heel duidelijk, de druk op de borst is verdwenen en ik ervaar meer rust!’

‘Door hypnotherapie heb ik ervaren hoe fijn rust in mijn hoofd is en wat voor invloed dit heeft op mijn emotionele balans en fysieke gestel. Janneke heeft mij door de hypnotherapie en oefeningen veel handvatten gegeven die zeer nuttig zijn voor mijn verdere ontwikkeling.’

Lid van Beroepsvereniging VIT (lidcode 546.17.A)

Registertherapeut BCZ® (licentienummer 205078R)

KLACHTENPROCEDURE

Mocht je tijdens de therapie onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van jouzelf. Dan hoop ik het in een gesprek met je te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die jou kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT.

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een  geschilleninstantie en dat is de SCAG. Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 205078R en val ik onder hun Tuchtrecht .

In deze folder vind je meer informatie over de SCAG

PRIVACYPOLICY

Lees hier meer over het privacybeleid van Levenslef.

Ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 01161511

home contact