Bij wie?

Bij wie?

Mijn naam is Janneke Offringa
In 2013 startte ik mijn praktijk Levenslef tijdens de studie aan de Nederlands Academie voor Psychotherapie. Daar ben ik afgestudeerd als hypnotherapeut en therapeut integratieve psychotherapie voor volwassenen. Sindsdien vormt deze praktijk een onderdeel Suo Marte.

Toen ik in eerste instantie begon als fysiotherapeut en even later als adem- en ontspanningstherapeut lag mijn interesse al op het gebied van stress, angst en spanning en de relatie met lichamelijke klachten. Door de integratieve therapie is me nog duidelijker geworden hoe feilloos het lichaam kan aangeven hoe een probleem precies door iemand ervaren wordt. Het lichaam weet hoe het zit. Door de aandacht naar binnen te richten, door te voelen, ervaren en/of door diepere trance worden problemen verhelderd en aangepakt. Al mijn eerder opgedane kennis en vaardigheden op het gebied van werken met en vanuit het lichaam integreer ik binnen de integratieve therapie.

Cliëntervaringen
‘In mijn integratieve sessie met Janneke wilde ik graag onderzoeken hoe ik meer rust kan creëren en hoe ik minder druk en vol in mijn hoofd kan zijn. Door de uitnodiging om naar binnen te gaan werd ik sterk een aantal gevoelens gewaar zoals spanning in het hoofd en pijn op de borst. Met alleen maar nadenken was ik nooit tot het voor mij belangrijke puzzelstukje gekomen. De oplossing diende zich eenvoudig aan doordat ik van binnen een film voor mij zag van wat ik te doen heb om rust te creëren. Het effect na de sessie is heel duidelijk, de druk op de borst is verdwenen en ik ervaar meer rust!’

‘Door Janneke’s rust en nieuwsgierigheid kwam ik snel tot nieuwe inzichten’

‘Janneke heeft een geduldige maar vasthoudende manier van doorvragen die me de kans gaf dingen onder woorden te brengen. Daarbij was ze ook sturend waardoor ontsnappen aan vaagheden beperkt werden en hielp ze me bij de verheldering van problemen en oplossingen’.

‘Door hypnotherapie heb ik ervaren hoe fijn rust in mijn hoofd is en wat voor invloed dit heeft op mijn emotionele balans en fysieke gestel. Janneke heeft mij door de hypnotherapie en oefeningen veel handvatten gegeven die zeer nuttig zijn voor mijn verdere ontwikkeling.’

CV
Opleiding aan de Academie voor Fysiotherapie, te Groningen.
Allerlei bijscholingen op het gebied van Fysiotherapie.
Bewegingswetenschappen, VU Amsterdam.
Adem- en Ontspanningstherapeut, methode van Dixhoorn.
Cranio-Sacraal therapie, Upledger Instituut CST1, CST2, SER1, SER2, Dialogica 1, Advanced, Trauma en Regulatie, Masterclasses Beyond the dura & the brain speaks.
Mindfulness en Fysiotherapie.
Dansante Fysiotherapie, PsychFysioOpleidingen
Mobilizing Awareness®.
Integratieve Psychotherapie voor Volwassenen en Hypnotherapie, Nederlands Academie voor Psychotherapie in Amsterdam.
Pijneducatie in de praktijk, Transcare
Behandeling van slaapproblemen
Aantekening Leefstijlcoach.
Cursusleidster: Ontspannen leven en bewegen, mindful@work bij Antonius Zorggroep

Lid van Beroepsvereniging VIT (lidcode 546.17.A)

Registertherapeut BCZ® (licentienummer 205078R)
rbcz-logo-hoog-jpeg-html

KLACHTENPROCEDURE

Mocht u tijdens de therapie onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik het in een gesprek met u te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT.

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG. Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 205078R en val ik onder hun Tuchtrecht .

In deze folder vindt u meer informatie over de SCAG

PRIVACYPOLICY

Lees hier meer over de privacybeleid van Levenslef.

home contact