Hypnotherapie en Prikkelbaar Darm Syndroom

Hypnotherapie en Prikkelbaar Darm Syndroom

Lijd jij aan een Prikkelbaar Darm Syndroom of zoals het ook wordt genoemd, een spastische darm? Dan is het speciale behandelprogramma op basis van hypnotherapie, met een succespercentage van 85%, mogelijk iets voor jou.

Wellicht heb je al de ervaring dat medicijnen en dieetadviezen je niet of onvoldoende helpen. En je hoorde vast ook al eens “u moet er mee leren leven” .

Uit wetenschappelijk onderzoek én in de praktijk blijkt dat behandeling met hypnotherapie bij PDS helpt. Het programma heet Darm Management bij PDS

Darm Management bij PDS

Het programma is gebaseerd op hypnotherapie en wordt sinds 1996 met succes in Nederland toegepast. De meeste mensen ervaren door de behandeling een sterke vermindering van de klachten of ze verdwijnen helemaal.

Het programma bestaat uit een intakegesprek en zes tot dertien vervolgconsulten tijdens een periode van minimaal 3 maanden. De complexiteit van je klachten bepaalt of 5 à 6 sessies voldoende zijn of dat je een langer programma van 12 à 13 sessies doorloopt.

Tijdens de intake bespreken we je klachten, je beleving ervan en wat je precies wilt bereiken.

Hypnose

Je pakt de klachten aan met behulp van trance of hypnose. Jouw beeldend vermogen wordt benut om in trance (naar binnen gerichte aandacht) het lichaam, en in dit geval je darmwerking, te beïnvloeden. Veel mensen herkennen dit principe wel: als je alleen maar dénkt aan iets lekkers, loopt het water je al in de mond. Dit gedachtebeeld is voldoende om, in dit geval, je speekselklierorgaan aan het werk te zetten. Dit vermogen om het lichaam te beïnvloeden met gedachtebeelden is in hypnose nog vele malen groter.

De hypnose oefeningen helpen je ook om anders met stressvolle situaties om te gaan. Je dikke darm zal hierdoor minder prikkels te verwerken krijgen, waardoor verkramping en pijn kunnen afnemen.

Ademhaling en ontspanning

Tijdens de therapie leer je ook verschillende ademhaling- en ontspanningsoefeningen die bijdragen aan totale lichaamsontspanning en aan ontspanning in het buikgebied.

Je bent zelf actief

Het effect van de behandeling wordt voor een belangrijk deel bepaald door je eigen actieve betrokkenheid. Het is de bedoeling dat je de oefeningen uit de sessies dagelijks toepast. Zo kun je de positieve verandering van je darmwerking optimaal beïnvloeden.

Afspraak

Wil je meer weten om voor deze therapie te kunnen kiezen of nu al een afspraak maken? Dan kun je mij mailen contactformulier of bellen 06 306 362 79.
Kijk hier voor informatie over kosten en vergoeding.

home contact