Kun je veranderen?

Kun je veranderen?

Ieder mens heeft een natuurlijk vermogen om te veranderen. Aan de basis van deze innerlijke verandering ligt je beeldend- en zelfhelend vermogen. Met integratieve psycho- en hypnotherapie benut je dit vermogen en kom je tot verandering.

Je beeldend en zelfhelend vermogen spreek je aan via trance. In trance kun je automatische reacties en patronen doorbreken en veranderen. Dat bemerk je na sessies doordat je opeens de dingen, die je graag wilt aanpakken, anders doet.

Verandering kan zitten in anders omgaan mét jezelf, het probleem, een situatie, een persoon, het leven of de dood. Soms is het simpelweg een probleem oplossen of via een andere nieuwe manier je doel behalen. Het kan betekenen dat je bepaalde vaardigheden en capaciteiten vergroot. En het kan tot uiting komen in groei en zelfverwerkelijking, in transpersoonlijke ontwikkeling.

Jij bent in staat tot verandering, met behulp van of ondanks de therapeut en de therapie. Het resultaat wordt bepaald door je mogelijkheden en je beperkingen. Integratieve therapie richt zich vooral op je mogelijkheden.

Ik zie veel mooie veranderingen. Het valt me op dat mensen die bereid zijn een actieve positie in te nemen naar hun klachten makkelijker stappen zetten. Je beslissing en je positieve motivatie om klachten aan te pakken of er anders mee om te gaan, versterkt je – van nature aanwezig – zelfherstellend vermogen. Samen met jou zoek ik steeds naar voor jou zinvolle interventies en oefeningen om je blokkades en belemmeringen aan te pakken en stappen te zetten om je doel, de verandering of het herstel te bewerkstelligen.
hypnotherapie psychotherapie hypnotherapie psychotherapie

home contact