Kun je veranderen?

Kun je veranderen?

Je kent ze wel die opmerkingen; ‘dat doe ik al mijn hele leven, dat verander je niet zomaar hoor’ of  ‘zo ben ik nu eenmaal…’. En klopt dit? Of kun je toch veranderen?

Jazeker, dat kan. Ook al doen we vaak veel op de automatische piloot, omdat we dat nu eenmaal zo geleerd hebben. Ieder mens heeft een natuurlijk vermogen om te veranderen. Aan de basis van deze innerlijke verandering ligt je beeldend- en zelfhelend vermogen. Met integratieve psycho- en hypnotherapie benut je dit vermogen en kom je tot verandering.

Je beeldend en zelfhelend vermogen spreek je aan via naar binnen gerichte aandacht. Tijdens deze zogenaamde trance kun je automatische reacties en patronen doorbreken en veranderen. Dat bemerk je na sessies doordat je opeens de dingen, die je graag wilt aanpakken, anders doet.

Verandering kan betekenen dat je anders omgaat met jezélf, het probleem, een situatie, een persoon, het leven of de dood. Soms is het simpelweg een probleem oplossen of via een andere nieuwe manier je doel behalen. Het kan betekenen dat je bepaalde vaardigheden en capaciteiten vergroot. En het kan tot uiting komen in groei en zelfverwerkelijking, in transpersoonlijke ontwikkeling.

Jij bent in staat tot verandering. Het resultaat wordt bepaald door je mogelijkheden en je beperkingen. Integratieve therapie richt zich vooral op je mogelijkheden.

Ben jij bereid tot verandering? Ben je bereid om een actieve positie in te nemen in het aanpakken van je probleem? Je beslissing en je positieve motivatie om zaken aan te pakken of er anders mee om te gaan, versterkt je – van nature aanwezig – zelfherstellend vermogen. Door het onderzoeken, aanpakken en transformeren van je blokkades, belemmeringen en onderliggende gevoelens maak je de weg vrij om stappen te zetten richting je doel, de verandering of je herstel.

hypnotherapie psychotherapie hypnotherapie psychotherapie

home contact